Esquío

Orixe

Etimoloxía :
1.- Mamífero roedor do que existen diversas especies, de rabo moi peludo e longo que se cría nos bosques e se alimenta de froitos, insectos, ovos etc.
2.- Escaso, faltoso, necesitado.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - PEDRO ALONSO DE VALVERDE, ESCRIBANO, CON ALONSO ESQUÍO, SOBRE EJECUCIÓN 1559.
2 - MARÍA ALONSO ESQUÍO CON SU PADRE, SOBRE REGATO QUE LE DEJÓ A ELLA SUSANA ALONSO, SU MADRE 1572.

Mostramos os 2 documentos maís antigos atopados no ARG.

Heráldica

Armas :
En campo de gules, unha árbore (¿piñeiro?) de sinople con dous esquíos de ouro acolados e enfrontados en actitude de subir. Bordura de ouro coa divisa en sable: "Ave Maria ora pro nobis Dominus".

* Así na pedra armeira do xacente de Diego Esquío (h.1430-40), no interior da igrexa parroquial de San Nicolás de Neda (no actual concello de Neda, A Coruña)

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .