Facheira

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Persoeiros

Xoán Facheira que foi Procurador do Grémio do Corpo Santo en 1554. 

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .