Falagueiro

Orixe

Etimoloxía:
Falangueiro.
1.- Que fala moito, que é de conversa agradable, alegre e simpática.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - DOMINGO FALAGUEIRO CON JUAN ALVAREZ Y OTROS VECINOS DEL LUGAR DE FROJAN: PASTAR LOS GANADOS EN EL SOTO DE FORJAN. 1672.
2 - MONASTERIO DE SAN PAYO DE SANTIAGO CON JUAN GONZÁLEZ FALAGUEIRO, SOBRE EJECUCIÓN POR MARAVEDÍS. 1684.

Mostramos os 2 documentos maís antigos atopados no ARG.

Persoeiros

Alonso Falagueiro que aparece nunha viaxe desde Noia até Barcelona en Decembro de 1497.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .