Fariños

Está relaccionado cos apelidos Fariña, Fariñas.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

Armas :

En campo de prata tres faxas de sable.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .