Feltello

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Persoeiros

En 1407, aparece o rexistro de Maria Feltello, nunha donación dunha casa en Redondela ao convento de San Domingos de Pontevedra.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .