Ferrerúas

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

P.AR.ES

1.- Pleito de Rui Díez Das Ferreruas, vecino de Navia de Suarna (Lugo). 1535.
Cód. Ref: ES.47186.ARCHV/7.9.4//SALA DE HIJOSDALGO,CAJA 424,9

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .