Fontaos

Está relaccionado co apelido Fontao.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

en documento do ano 1438, "... et den hun quarto a voz d ' Aruores, por que erda Afonso de Fontaos et seus yrmâôs, et den outro ..."

Heráldica

Armas :
En campo de prata, unha faixa de goles, resaltada dunha torre de ouro.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .