Fontaos

Está relaccionado co apelido Fontao.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Outros Arquivos

en documento do ano 1438, "... et den hun quarto a voz d ' Aruores, por que erda Afonso de Fontaos et seus yrmâôs, et den outro ..."

Heráldica

Armas :
En campo de prata, unha faixa de goles, resaltada dunha torre de ouro.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .