Fregueiro

Está relaccionado cos apelidos Fragueiro, Freigeiro, Freijeiro, Freixeiro.

Orixe

Etimoloxía :
Fragueiro.
1.- Terreo que é abondoso en rochas e desniveis pronunciados.
2.- Pedra de gran tamaño.
3.- Noiro de terra ou pedra.
4.- Tratante de madeira ou persoa que se dedica a cortar árbores.
5.- Carpinteiro especializado na fabricación de carros.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Foros

Comentario persoal de Milleiro:
Apelido galego que pasa a Uruguai e á Arxentina no século XX. A póla uruguaia son descendentes de Juan Fregueiro Freire, a sua familia descoñeze o lugar exacto de nacimento que poderia ser Redondela ou a parróquia de Ribadetea (Ponteareas).
Este apelido xa non existe na Galiza, é moi probábel que sexa unha derivación do apelido Fragueiro ou tal vez do apelido Freixeiro (Freijeiro).
FONTES: Documentación da familia Fregueiro do Uruguai.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .