Freixe

Está relaccionado cos apelidos Freige, Freigedo, Freigeiro, Freigenedo,  Freije, Freijedo, Freijeiro.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

P.AR.ES

1.- Escritura de foro otorgada por Juan Antonio Terreiro a favor de Andrés Freixe de Espiñeira sobre unos bienes en El Ferrol. 1773.
Cód. Ref: ES.45168.AHNOB/114.3.3.7//QUIROGA,C.2,D.30

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .