Frolaz

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Outros Arquivos

en documento do ano 1255, "Don rodrigo frolaz, confirma."

Heráldica

Armas :

1. En azur, unha torre de ouro, aclarada de sable: bordura de prata con 8 armiños de sables.
2. En prata, 5 armiños de prata, postos en sotuer.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .