Frolaz

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

en documento do ano 1255, "Don rodrigo frolaz, confirma."

Heráldica

Armas :

1. En azur, unha torre de ouro, aclarada de sable: bordura de prata con 8 armiños de sables.
2. En prata, 5 armiños de prata, postos en cruz aspada.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .