Golo

Orixe

Etimoloxía :
Goro.
1.- Ovo que a pesar de ser incubado non cría, porque non foi fecundado polo macho.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - JUAN GONZALEZ CON FRANCISCO GOLO, ALONSO RODRÍGUEZ TORRADO Y JUAN PORRUA, SOBRE UNA ESCRIBANIA DE PROVISOR Y ASISTENTE DE SANTIAGO Y SU RENTA. 1581.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

P.AR.ES

1.- Pleito de Vasco Golo con Hernando Bermúdez de Castro, vecino de Santiago. 1566.
Cód. Ref: ES.47186.ARCHV/9.12.1.2//PL CIVILES,ALONSO RODRÍGUEZ (F),CAJA 525,2

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .