Guillelmes

Está relaccionado co apelido Guillermes.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - JÁCOME DE ANTELO CON FERNÁN GUILLELMES, SOBRE MARAVEDÍS 1622.
2 - GREGORIO GUILLELMES, PROCURADOR GENERAL DE BARCALA, CON GONZALO MARTÍNEZ SOTELO, JUEZ DE ALTAMIRA, SOBRE AUTO ORDINARIO POR TENER JUEZ Y PRISIONES EN BARCALA COMO DISTINTA JURISDICCION. 1625.

Mostramos os 2 documentos maís antigos atopados no ARG.

P.AR.ES

1.- Pedro Gómez, obispo de Lugo, otorga sentencia en el pleito mantenido entre el monasterio de Santa María de Oseira y el arcediano de Deza sobre las octavas de la iglesia de San Martín de Maceira. Sentencia otorgada ante Jacome Guillelmes, notario público de Lugo. 1352.
Cód. Ref: ES.28079.AHN/3.1.2.11.42//CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1548,N.1

Outros Arquivos

en documento do ano 1323 "... Gonçaluo Guillelmes, canbeador; ..." .

Heráldica

Luis F. Messia de la Cerda y Pita no seu libro "Heráldica, escudos de armas labrados en piedra existentes en la zona monumental de Pontevedra" cita nas páxinas 102 e 106 a Vasco Guillelmes de Bendaña, grafiandoo tamén como Guillemez de Bendaña, Guillemoz de Bendaña e Guillelmez de Bendaña, rexedor de Noia e casado con Dona Clara Míguez.

Xenealoxí­a

Os Guillelmes foran unha liñaxe de Noia e rexedores perpétuos desa vila que aparecen a finais do século XIV. Hai referéncias en 1415 dunha filla de Vasco Guillelmes que casou con Garcia de Caamaño de Rubianes. Este Vasco Gillelmes foi escudeiro e rexedor de Noia.

Persoeiros

En 1500, Afonso Guillelmes, de Noia, leva unha carabela desde Muros até Valéncia.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .