Lobeiras

Está relaccionado cos apelidos Lobeira, Lobera, Loberas, Loveira, Lovera.

Orixe

Ver apelido Lobeira.

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Lobeiras
- na parroquia de San Rosendo de Celanova, no concello de Celanova (Ourense).
- na parroquia de San Martiño de Oleiros, no concello de Ribeira (A Coruña).
coa grafía As Lobeiras
- na parroquia de San Pedro de Miñotos, no concello de Ourol (Lugo).
- na parroquia de Santa Cruz de Parga, no concello de Guitiriz (Lugo).
- na parroquia de Santiago de Vilamateo, no concello de Vilarmaior (A Coruña).

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Asturias, Biscaia e Cádiz.

Ceuta Melilla