Locai

Está relaccionado co apelido Locay.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Locai
- na parroquia de San Xoán de Lóuzara, no concello de Samos (Lugo).
- na parroquia de Santa María de Alta, no concello de Lugo (Lugo).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .