Loriga

Está relaccionado cos apelidos Lorigados, Lurigados.

Orixe

Etimoloxía :
1.- Vestimenta defensiva empregada polos guerreiros medievais que consistía nunha cota de malla con forma de túnica.
2.- Protección que se lle colocaba ao cabalo o combate.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar soamente na provincia de Madrid.

Ceuta Melilla