Maçeyno

Está relaccionado co apelido Maceiño.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

en documento do ano 1437, "Juan Maçeyno e outros."

Persoeiros

JOHAN MAÇEYNO: Procurador Xeral de Pontevedra en 1451 e alcalde da devandita vila en 1458.
JACOME MAÇEYNO: Alcalde e Fiel, notario. Séc. XV.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .