Maçeyno

Está relaccionado co apelido Maceiño.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Outros Arquivos

en documento do ano 1437, "Juan Maçeyno e outros."

Persoeiros

JOHAN MAÇEYNO: Procurador Xeral de Pontevedra en 1451 e alcalde da devandita vila en 1458.
JACOME MAÇEYNO: Alcalde e Fiel, notario. Séc. XV.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .