Malburguete

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Malburguete
- na parroquia de San Miguel do Campo, no concello de Nogueira De Ramuín (Ourense).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - EL MONº DE CELANOVA CON PEDRO DE LOSADA, BATOLOME DE MALBURGUETA Y OTROS. REIVINDICACION DEL LUGAR DE MALBURGUETE. 1616.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Foros

Comentario persoal de Milleiro:
Apelido galego que semella xa desaparecido. Posibelmente tivera a sua orixe na aldea do mesmo nome sita na freguesia de San Miguel do Campo (Nogueira de Ramuin). Sobre a sua existencia dá proba varios expedentes da Real Audiencia, no Arquivo do Reino de Galiza.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .