Mandiáa

Está relaccionado cos apelidos Mandianes, Mandias, Mandiá, Mandián, Mandía.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - Antonio Mandiaa y Arteaga e Andrés de León y Montejo, como marido de Andrea María de Mandiaa y Cadórniga, con Domingo Rodríguez e fillos, por impago de rendas forais 1711.
2 - Juan de Santiago e Antonia López, irmáns, veciños de San Martiño de Xuvia, fillos de Alonso de Santiago e María López, con Catalina Fernández de Mandiaa, viúva de Pedro Monteiro, e María Díaz, viúva de Pedro Gómez, pola posesión de varios bens 1718.
3 - Antonio Mandiaa y Parga e Andrés de León y Montoxo, cos herdeiros de Juan de Sequeiro por impago de rendas forais 1730.
4 - Antonio Mandiaa y Parga, veciño de Ferrol, capelán da capela de Nosa Señora das Neves inclusa na parroquial da vila de Cedeira, outorga o seu poder a Diego de Ponte y Andrade, Alonso Guerra e Alonso de Seone, para que ante a Real Audiencia, pleiteen con Domingo de Rueda, cura de San Martiño de Vilarrube, polos montes pertencentes a dita capela 1738.

Mostramos os 4 documentos maís antigos atopados no ARG.

P.AR.ES

1.- Ejecutoria del pleito litigado por Rodrigo de Mandiaa y Parga, vecino de El Ferrol (La Coruña), chantre de la catedral de Santiago de Compostela (La Coruña), obispo de Siria, sobre hidalguía. 1653.
Cód. Ref: ES.47186.ARCHV/8.8.1//REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 2790,36

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .