Melojo

Está relaccionado co apelido Meloxo.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

en documento do ano 1433 "... dita villa, et que agora he de Juan Martiis de Melojo,mareante, qual leira ..."

Persoeiros

Afonso de Melojo, do Grove, en 1488.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .