Miñóns

Está relaccionado cos apelidos Miñones, Miñón.

Orixe

Etimoloxía:
Mión. Peza central da roda do carro á que van unidas as cambas e que ten no centro a fura onde se axusta o eixe.

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Miñóns
- na parroquia de San Pedro de Buxantes, no concello de Dumbría (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .