Milixosa

Está relaccionado cos apelidos Melijosa, Milijosa.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

Diego da Milixosa, citado polo escribán redondelán Joan de Castro de Araujo no 1637. AHP; Ca.4771 (2), páxina 16.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .