Mongado

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

Liñaxe de orixe galega, tivo casa solarenga nas proximidades de Monforte de Lemos.
Armas :
1. En campo de sinople, un bastón de prata, cos seus gaxos cortados e cargado dunha media lua de goles, puntas abaixo.
2. En campo de ouro, unha árbore seca, cun lobo de sable empinado ao tronco.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .