Montesiña

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía A Montesiña
- na parroquia de San Salvador de Soutomaior, no concello de Soutomaior (Pontevedra).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - José Penelas, mestre carpinteiro, residente en Ferrol, con Carmela Montesina, muller de Matías Picallo, por impago dun préstamo 1805.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Outros Arquivos

No catastro de ensenada de San Salvador de Soutomaior, en 1752:
- Dona Mª Antonia Montesiña
- Domingo Lorenzo Montesiña
- Maria Lorenza Montesiña
- Manuel Lorenzo Montesiña
- Joseph Bugarin Montesiña.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .