Muruxosa

Está relaccionado cos apelidos Morujosa, Murujosa.

Orixe

Etimoloxía :
Muruxa.
1.- Planta (Stellaria media) anual da familia das cariofiláceas, de follas pequenas ovais e flores brancas, propia de terreos húmidos e estercados.

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía A Muruxosa
- na parroquia de San Paio de Paradela, no concello de Toques (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Foros

Comentario persoal de Milleiro: Damos por bon que este apelido provén do nome dunha entidade menor de poboación (un lugar ou aldea) denominado A Muruxosa, pensamos que único na Galiza, pertencente á parroquia de San Paio de Paradela, no concello de Toques (A Coruña).
Este municipio testa có de Sobrado e có de Friol (Lugo).
Nin que dicir ten que o apelido consta a efeitos administrativos como Murujosa.
Estamos ante un deses apelidos escasos e ben definidos, onde o establecemento da liñaxe ha ser abondo sinxelo.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .