Orixe

Etimoloxia:
1.- Lazo que se fai cun ou varios obxectos flexibles (fío corda) e que se aperta tirando dos dous cabos de maneira que sexa difícil de soltar por si só.
2.- Parte avultada de certas plantas en que se unen os segmentos de que se compoñen.
3.- Porción xeralmente arredondada de madeira dura e máis escura que aparece nun toro ou nunha táboa e que se corresponde coa unión dunha póla co tronco.
4.- Unidade que se emprega para medir a velocidade dos barcos ou avións e que equivale a unha milla por hora.
5.- Punto ou lugar onde converxen varias vías de comunicación.
6.- Parte central dunha obra narrativa ou dramática en que a trama se complica máis e que precede ao desenlace.
7.- Punto principal dun asunto.

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Porta do Nó
- na parroquia de San Pedro de Ardemil, no concello de Ordes (A Coruña).

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar nas provincias de Cádiz, Barcelona, Biscaia, Salamanca, Lleida, Valladolid e Xirona.

Ceuta Melilla