Naarro

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - JOSÉ DE LIRA Y ZÚÑIGA CON VENTURA NAARRO, SOBRE REIVINDICACIÓN DE BIENES DE VÍNCULO EN QUE ES SUCESORA CARMEN PREGO DE MONTAOS FERNÁNDEZ BOÁN. 1778.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Heráldica

Armas :
De prata, cinco cunchas de vieira de goles, colocadas en aspa.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .