Namorado

Orixe

Etimoloxía:
1.- Participio do verbo namorar.
2.- Que sente amor por alguén.
3.- Que sente inclinación ou afección por algo ou alguén.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

P.AR.ES

1.- Autos en la Casa de la Contratación ante Rodrigo Zamorano, cosmógrafo y piloto mayor, para el examen de piloto de Nueva España, santo Domingo y La Habana de Cristóbal Benítez Quintero, natural de la villa de Moguer, hijo de Pedro Martín Namorado y Francisca Benítez. 1606.
Cód. Ref: ES.41091.AGI/10.4.5//CONTRATACION,54A,N.23

Outros Arquivos

en documento do ano 1431 "Gonçaluo Falcaon Martin das Donas Joan Namorado Alonso de Bayona e outros."

Persoeiros

1.- IOHAN NAMORADO, veciño de Pontevedra no século XV.
2.- Xoan Namorados.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .