Orxe

Está relaccionado cos apelidos Orge, Orgeira, Orxeira.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

P.AR.ES

1.- Según consta en la fuente, se comenzó en septiembre de 1809, al tomar posesión Fray Antonio Orxe, por haberse perdido los libros de caja tras la irrupción de los franceses. 1809.
Cód. Ref: ES.28079.AHN/3.1.2.14.131//CLERO-SECULAR_REGULAR,L.6251

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .