Ozores

Orixe

Unha irregularidade por interferencia de S e Z, é a que deu o apelido Ozores, patronímico derivado do nome Osorio, en lugar de *Osorez, que sería a forma regular, é normal no galego e non obedece a unha deturpación resultante da presión do castelán.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Madrid, Valladolid, Asturias, Guipúscoa, Burgos, Barcelona, Álava, Biscaia, Palencia e Cádiz.

Ceuta Melilla