Páez

Está relaccionado cos apelidos Paas, Pais, Paz, Páes.

Orixe

(1)

O apelido Paz non contén o substantivo común paz, como aparenta, senón que é unha das variantes do patronímico formado do nome persoal galego Paio. Deste nome, que tivo extraordinaria difusión na Galicia medieval a partir do culto do santo galego así chamado, proceden os patronímicos Páez, Pais e Paz.
(2)
Da coma orixe o nome "Pelagio" para os apelidos PAEZ (gallego), PAYO (gallego), PELA (leonés), PELAEZ (Asturias), PELAYET (catalán) e PELAYO (castellano).

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar nas provincias de Sevilla, Málaga, Barcelona, Cádiz, Cordoba, Madrid, Tenerife, As Palmas, Murcia, Huelva, Xaén, Granada, Xirona, Valencia, Almería, Alacante, Illas Baleares, Badaxoz, Segovia, León, Tarragona, Zamora, Biscaia, Asturias, Lleida, Guadalaxara, Navarra, Cáceres, Toledo, Valladolid, Cidade Real, Castelló, Cuenca, Guipúscoa, Zaragoza, Albacete, Cantabria, Álava, A Rioxa, Burgos, Melilla e Ceuta.

Ceuta Melilla