Palmás

Orixe

Etimoloxía:
Segundo E. Rivas Quintas (Toponimia de Marín, en Verba, anexo 18) a orixen de Palmás estaría no antrop. lat. Palmacius ("Creo que deberíamos ver en él un antropónimo, por otra parte bastante frecuente en el NO en la Edad Media. Así en 867 firma en Almerezo Palmacius abbas ts. (BRAG 23, p 255) ...").

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Palmás
- na parroquia de San Pedro de Domaio, no concello de Moaña (Pontevedra).

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Barcelona, Huelva e Cádiz.

Ceuta Melilla