Apelidos de Galicia

Paz

Está relacionado con los apellidos Paas, Pais, Páes, Páez.

Origen

(1) X. Carlos Breixo Rodríguez, no seu libro Historia de Ortigueira (edi. Via Láctea) fala no partado chamado: foro dos Casaias de Miñato e as herdades de Brandariz e Miudelos, sobor a presencia do apelido Paz nas terras de Ortigueira.

...a renda ou censo imposto polo prior, en nome da comunidade é a de cincuenta marabedís, contando a moeda branca polo valor de dineros, e unha colleita, sen malicia, cada ano por día de San Martiño. A todo isto foron testemuñas: Fernán de Pas, crego de Santiago de Cuiña e Johan Peixota entre outros (doc29, pax 268-269).
A citación das testemuñas é sempre motivo de consulta polos datos que nos achega, e así neste documento temos por crego en Cuiña a un descendente dos "Paes", o mesmo que no ano 1430, volve a aparecer na mesma parroquia outro parente familiar dos do mesmo apelido que acadaron certo poder na terra de Trasancos entre os séculos XIV e XV, emparentados cos Froylaz e Andrade, e que derivarían co paso do tempo no apelido Paz.
(2)
O apelido Paz non contén o substantivo común paz, como aparenta, senón que é unha das variantes do patronímico formado do nome persoal galego Paio. Deste nome, que tivo extraordinaria difusión na Galicia medieval a partir do culto do santo galego así chamado, proceden os patronímicos Páez, Pais e Paz.
(3) Vicente de Cadenas y Vicent. "Heráldica patronímica española y sus patronímicos compuestos".
Da coma orixe o nome "Pelagio" para os apelidos PAEZ (gallego), PAYO (gallego), PELA (leonés), PELAEZ (Asturias), PELAYET (catalán) e PELAYO (castellano).

Toponimia

Posible origen toponímica. en Galicia encontramos los siguientes lugares
con la grafía Paz
- en la parroquia de San Pedro Fiz de San Fiz de Paz, en el municipio de Outeiro De Rei (Lugo).

en Galicia encontramos las siguientes parroquias
con la grafía San Fiz de Paz
- parroquia de San Pedro Fiz de San Fiz de Paz, en el municipio de Outeiro De Rei (Lugo).

Distribución (Municipios y Comarcas) en Galicia

Porcentajes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % No hay
Frecuencia de aparición en tanto por cien por municipios sobre el total del apellido en toda Galicia.
Porcentajes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % No hay
Frecuencia de aparición en tanto por cien por comarcas sobre el total del apellido en toda Galicia.

Distribución (Provincias y Comunidades) en España

lo podemos encontrar (debido a la emigración) en las provincias de Madrid, Tenerife, Barcelona, Málaga, Cáceres, Sevilla, Ciudad Real, Badajoz, Bizkaia, Cádiz, Cordoba, León, Las Palmas, Cantabria, Toledo, Asturias, Valladolid, Salamanca, Gipuzkoa, Zamora, Valencia, Jaén, Tarragona, Navarra, Granada, Girona, Almería, Ávila, Alicante/Alacant, Zaragoza, Murcia, Huelva, Ceuta, Burgos, Illes Balears, Álava, Lleida, Albacete, Castellón/Castelló, Palencia, Cuenca, Melilla, Segovia, Teruel y Guadalajara.

Ceuta Melilla