Pedraio

Está relaccionado co apelido Pedrayo.

Orixe

O apelido Pedraio procede do lugar de Pedraio, no concello ourensán do Pereiro de Aguiar, o cal aparece na documentación latina medieval como Petragio.
A forma restaurada do apelido debería coincidir coa grafía oficial do topónimo.

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Pedraio
- na parroquia de Santa Marta de Moreiras, no concello de O Pereiro De Aguiar (Ourense).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .