Polveiro

Orixe

Etimoloxía:
1.- Utensilio doméstico para recoller o po etc., cando se varren as habitacións.
2.- Pescador de polvos ou pulpos.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - ANTONIO ÁLVAREZ Y CECILIA ÁLVAREZ, SU MUJER, CON JUAN FERNÁNDEZ POLVEIRO, SOBRE EJECUCIÓN POR MARAVEDÍS Y VENTA DE BIENES 1625.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Persoeiros

Domingo Polveiro, nunha viaxe desde Galiza a Barcelona en 1503. 

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .