Porqueira

Orixe

Etimoloxía :
1.- Persoa que cría e comercia con porcos.
2.- Corte ou parte da corte onde están ou se crían os porcos.

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Porqueira
- na parroquia de San Salvador de A Arnoia, no concello de A Arnoia (Ourense).
- na parroquia de San Cristovo de Arzón, no concello de Negreira (Coruña, A).
coa grafía A Porqueira
- na parroquia de Santa María de As Neves, no concello de As Neves (Pontevedra).
- na parroquia de San Xoán de Panxón, no concello de Nigrán (Pontevedra).

en Galicia atopamos as seguintes parroquias
coa grafía Porqueira
- parroquia de Santa María de Porqueira, no concello de Porqueira (Ourense).
- parroquia de San Martiño de Porqueira, no concello de Porqueira (Ourense).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - GREGORIO DE ANTELO Y MAYOR DE PORQUEIRA, SU MUJER CON BARTOLOMÉ DE ANTELO Y OTROS. AUTO ORDINARIO SOBRE LA BOUZA DE JUAN CARRIÑO EN CUYOS TÉRMINOS ESTABA LA DEHESA DE RIEIRO DARZÓN EN SAN PEDRO DE JALLAS. 1567.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Outros Arquivos

en documento do ano 1340, "... Pedro Çenteo, Johan Porqueira, Vaasco Rodrígues, Rodrigo Anes, Lopo Pérez, Rodrigo Gonçálves monges do dito moesteiro."

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .