Portageiro

Está relaccionado co apelido Portadego.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Persoeiros

Ruy Portgeyro, mercader, de Pontevedra, seica. Documentado en 1519.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .