Prancha

Orixe

Etimoloxía :
1.- Peza dun material duro, especialmente de metal, delgada, plana, e co mesmo grosor en toda a súa extensión.
2.- Utensilio de cociña que serve para asar ou torrar alimentos.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

en documento do ano 1433, "... enpenados çertas herdades de Juan da Prancha, que Deus perdon, as quaes ..."

Persoeiros

O mariño Fernán Lopes da Prancha no 1521.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .