Prancha

Orixe

Etimoloxía :
1.- Peza dun material duro, especialmente de metal, delgada, plana, e co mesmo grosor en toda a súa extensión.
2.- Utensilio de cociña que serve para asar ou torrar alimentos.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Outros Arquivos

en documento do ano 1433, "... enpenados çertas herdades de Juan da Prancha, que Deus perdon, as quaes ..."

Persoeiros

O mariño Fernán Lopes da Prancha no 1521.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .