Queirón

Está relaccionado cos apelidos Queiro,  Queiroz, Queirós.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

Armas :
Escudo partido: 1, en campo de goles, unha torre de pedra, sumada dunha aguia de sable; 2, de azur, con cinco ferros de lanza de prata, colocados en aspa.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .