Quintiá

Está relaccionado cos apelidos Quintián, Quintía.

Orixe

O apelido Quintiá, e deformación de Quintián e iste de Quintiliano. O apelido ten seguramente un orixe topográfico e iste a si mesmo onomástico o levaren o lugar o nome dos seu pusuidor. O nome Quintiliano e latino.

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Quintiá
- na parroquia de Santa María de Naraío, no concello de San Sadurniño (A Coruña).
- na parroquia de San Martiño de Condes, no concello de Friol (Lugo).

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Asturias, Cantabria e Madrid.

Ceuta Melilla