Apelidos de Galicia

Ramirás

Está relacionado con el apellido Ramiráns.

Origen

Toponimia

Posible origen toponímica.

en Galicia encontramos los siguientes lugares
con la grafía Ramirás
- na parroquia de Santa María de Freás de Eiras, en el municipio de Ramirás (Ourense).
con la grafía Ramiras
- en la parroquia de Santa María de Macendo, en el municipio de Castrelo de Miño (Ourense).

También es el nombre de un municipio, Ramirás, en la provincia de Ourense.

Distribución en Galicia

Según el Censo del I.G.L., no hay en Galicia personas que lleven este apellido.

Distribución (Provincias y Comunidades) en España

Actualmente no hay en el Censo del I.N.E., personas que lleven este apellido.

Archivo del Reino de Galicia (ARG)

Relación de documentos encontrados en el Archivo del Reino de Galicia, de personas con el apellido Ramirás, clasificadas ascendentemente por fecha.

1 - Urraca Estévez, filla de Álvaro de Barcia e de Constanza Prego, afora a Juan Ramirás, morador na vila de Redondela, e a súa muller, Juana Pérez, o casal e lugar do Couto e a leira da Devesa de Sacande, por doce celemíns de pan derenda. 1457.
2 - Pedro Cebrián, bacharel, como administrador do hospital de Santiago, afora a María Oanes e ao seu fillo Antonio Ramirás o lugar do Casal, en Santa María de Lamas, en pago polas melloras que nel realizara o seu pai, Álvaro de Ramirás, por unharenda de oito rapadas de trigo e dous capóns anuais 1541.

Mostramos los 2 documentos más antiguos encontrados en el ARG.

Otros archivos

Relación de documentos encontrados en la otros archivos (Catastro de la Ensenada, el Portal RILG Recursos Integrados da Lingua Galega y en este caso del Corpus Xelmírez - Corpus Lingüístico da Galicia Medieval) de personas con el apellido Ramirás, clasificadas ascendentemente por fecha.

Maria Fernandez Ona de Ramirás. 1296.

Fuentes y bibliografía

El apellido Ramirás

fue añadido el .