Raxó

Está relaccionado cos apelidos Rajoo, Rajó, Rajóo, Raxo.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Raxó
- na parroquia de San Simón de Ons de Cacheiras, no concello de Teo (A Coruña).
- na parroquia de San Pedro de Matamá, no concello de Vigo (Pontevedra).

en Galicia atopamos as seguintes parroquias
coa grafía Raxó
- parroquia de San Gregorio de Raxó, no concello de Poio (Pontevedra).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - PEDRO DE ROMAY SOTOMAYOR, COMO CESIONARIO DE GONZALO DE ROMAY, CON JUAN GARCÍA DE RAXÓ Y CONSORTES, SOBRE REIVINDICACIÓN POR LA HEREDAD Y CASA DE OUTEIRO DA VILA, VARIAS RENTAS Y BIENES CORRESPONDIENTES AL VÍNCULO QUE FUNDARON ALONSO GARCÍA DERAXÓ Y DOÑA CONSTANZA LÓPEZ DE ROMAY Y SOTOMAYOR. 1610.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Heráldica

Armas:
1.- En campo con esmaltes a inquirir, cinco panelas.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .