Rei

Está relaccionado cos apelidos Reis, Rey,  Reyes.

Orixe

Etimoloxía :
1.- Xefe soberano que, nalgúns estados, herda o poder do seu antecesor.
2.- Aquel que domina, que ten o poder ou control sobre algo, ou que sobresae entre os da súa clase.
3.- Carta da baralla que representa a figura dun rei.
4.- Peza máis importante do xogo de xadrez.
5.- (Labrus bimaculatus) Peixe da familia dos lábridos, de cor alaranxada con manchas negras as femias e os exemplares máis novos e parda verdosa con bandas azuis ou violetas, os machos.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) soamente na provincia de Barcelona.

Ceuta Melilla