Reixas

Está relaccionado cos apelidos Reija, Reijas,  Reixa.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía As Reixas
- na parroquia de San Vicenzo de Os Vilares, no concello de Guitiriz (Lugo).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

en documento do ano 1433, "... e Juan de Nogeira, medidor do sal et Fernan Reixas, çapateiro, et Alvaro Nabeiro, notario ẽna dita villa de Pontevedra et outros. ..."

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .