Rompastre

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Persoeiros

Juan Rompastre, mercader da Coruña en 1480, fillo de Tareixa Sánchez. 

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .