Saborada

Está relaccionado cos apelidos Sabor, Saborida, Saborido,  Savorido.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

P.AR.ES

1.- Mayor Saborada vende al monasterio de Santa María de Melón todas las heredades que posee en el coto de "Lobelle", sito en la feligresía de Santa María de Reboreda, y los de la feligresía de San Mamed de Quintela. 1406.
Cód. Ref: ES.28079.AHN/3.1.3.11.36//CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1473,N.11

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .