Sacande

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Persoeiros

1.- Bartolomeu de Sacande, no 1570. Do grémio de Mareantes de Redondela. Ref: 17466/15. Arquivo do Reino de Galiza.
2.- Pedro de Sacande, no 1630. Do grémio de mareantes de Redondela. Escriban: Joan de Castro Araujo. Ref: Arquivo Histórico de Pontevedra.
3.- Martiño de Sacande, no 1674. Do grémio de mareantes de Redondela. Ref: Ca.4767 (2) Fº66, do escribán Joan de la Yglesia.
4.- Juan, Inés e Domingos de Sancade, no 1694. Censo do devandito ano.
5.- Catalina de Sacande, no 1752. Catastro de Ensenada de Vilanova de Redondela.

Foros

Comentário persoal de Milleiro:
Apelido que semella desaparecido e que tivo a sua orixe no lugar de Sacande sito no concello de Redondela.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .