Santeiro

Orixe

Etimoloxia:
De santo:
1. Aplicase ás persoas que renden un culto desmesurado aos santos.
2. Persoa que coida dun santuário ou ermida.
3. Persoa que pide esmola para un santuário ou ermida, levando de casa en casa unha imaxe que deixa durante certo tempo.
4. Persoa que fabrica ou vende imaxes de santos
Atopamos as seguintes definicións “ Idólatra, que rende culto supersticioso ás imaxes dos santos. Persoa que coida dunha ermida ou un santuario. Persoa que pide esmola levando de casa en casa a imaxe dun santo. Persoa que pinta, esculpe ou vende santos”.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

Ceuta Melilla