Sestai

Está relaccionado cos apelidos Cestai, Cestay, Cestayo, Sestay, Sestayo.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Foros

Opinión persoal de Milleiro
O apelido semella galego polo seu remate, que lembra a outros apelidos da Galiza de natureza toponímica como Balai, Aldrai, Arcai, Astrai, Romai…Poderia ser, seica, unha derivación do apelido Sestaio.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .