Somilleira

Está relaccionado co apelido Somillera.

Orixe

Etimoloxía :
Eu creo que Somilleira, é a unión de duas voces distintas. Unha a particula latina so- (sobre ou enriba); e -milleira/o, ou -amilleira/o, relacionado con -amillar: lat milliare: montón, mouta, meda, mada etc. En galego os amilladoiros ou milladoiros, son os montóns de pedras que os peregríns van deilxando nun mesmo lugar, e có paso do tempo forman unha morea.
Como apelido estaría según esta teoria formado por un topónimo.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .